Prosjektet tar for seg et paradigmeskifte i kunstutdanningen, samtidig som det bærer med seg over-bevisningen om at kunst utgjør et eget,autonomt rom.

Kan vi i dag forestille oss en kunst-utdanning og kunstnerisk praksis styrt av egne regler og med en egen logikk, forskjellig fra den som preger verden utenfor? Et sted hvor noe annet er mulig?

GHOST STORIES er en forlengelse av Ghost in the Machine inn i Joy Forum og KMDs lokaler. Her vises dokumentasjon av hendelsene som foregår parallelt på HKS. 

Statusrapporter og spøkelseshistorier. Ringen sluttes. En tilbakeføring til utgangspunktet og sammenhengen som danner opphavet til kunstprosjektet.
 
@Joy Forum